Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 1

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Unijne rozporządzenie o ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane również „RODO”).

Ochrona Państwa danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Poniżej przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni oraz informacje o przysługujących Państwu prawach.

Administrator danych

Administrator danych to podmiot decydujący o celach i sposobach ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni jest:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

W każdym przypadku gromadzenia danych osobowych Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni posiada stosowną podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe, Ustawie o systemie oświaty, a także w celu realizacji zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Poniżej znajdą Państwo tzw. ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które jako administrator powinniśmy Państwu przekazać. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji danego celu przetwarzania oraz w zakresie archiwizacji dokumentacji. Czas przetwarzania Państwa danych osobowych będzie różny i uzależniony od celu przetwarzania danych. Do danego okresu przetwarzania należy również dodać okres wynikający z obowiązku przechowywania określonej dokumentacji zawierającej dane osobowe.

Stosujemy monitoring

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób, a także ochrony mienia wykorzystuje system monitoringu wizyjnego. Monitoring zabezpiecza wnętrze budynku szkoły oraz teren wokół niego. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem oznaczyliśmy odpowiednim piktogramami.

 

 

 

Komu ujawniamy dane osobowe

Przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności, przekazane nam dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa;
 2. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie swoich danych, udostępnimy je zgodnie z treścią udzielonej zgody.

Państwa dane osobowe będą również ewentualnie ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni (są to tak zwane podmioty przetwarzające). Mogą to być na przykład:

 1. podmioty świadczące usługi IT;
 2. podmioty zapewniające transport dokumentów;
 3. podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne;
 4. podmioty zapewniające specjalistyczną pomoc prawną, szkoleniową i doradczą.

W każdym z tych przypadków, podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie szkoły, a jego obowiązki są ściśle określone w zawartej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

Do tych praw należą:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim przez szkołę w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować Państwa prawa do przenoszenia danych, czy też prawa do usunięcia danych.

Aby skorzystać z wymienionych powyżej praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Dane kontaktowe

Jeśli z jakichś powodów uznają Państwo, że coś niedobrego dzieje się z Waszymi danymi osobowymi, albo po prostu chcielibyście zaspokoić swoją ciekawość w zakresie przetwarzania danych osobowych – możecie zwrócić się z odpowiednim wnioskiem lub zapytaniem do:

 • Administratora – Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni, ul. Sienkiewicza 8, 42-290 Blachownia, tel. (34) 3270 324, adres e-mail: spnr1@blachownia.pl;
 • Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusza Arciszewskiego – z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych najłatwiej skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@abimar.pl, lub telefonicznie pod nr telefonu +48 696 655 124,
 • Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszaw, ul. Stawki 2.
 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula informacyjna monitoring

Utworzono dnia 28.02.2019, 20:44

Ogólna klauzula informacyjna

Utworzono dnia 28.02.2019, 20:44

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny